Aktualności

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Skrzynka intencji

Niech wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego pomaga nam w szukaniu woli Bożej, wypełnianiu jej z oddaniem. Niech jego nieustanne towarzyszenie innym w modlitwie staje się dla nas inspiracją do modlitwy przez jego przyczynę.      

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Założyciel

Bo święci są po to, ażeby byli dla nas natchnieniem. Natchnieniem do szukania Królestwa Bożego, do urzeczywistniania Królestwa Bożego na ziemi w każdym czasie, w każdym pokoleniu, w każdej duszy i w każdym narodzie. Dobry Bóg aby powiedzieć człowiekowi o swojej wielkiej i niezmiennej miłości w odpowiednim czasie i miejscu daje świadków czyli tych, którzy […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Z życia Zgromadzenia

Apostolska działalność … bł. Edmund

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Powołanie

Dar powołania do życia zakonnego domaga się odpowiedzi oraz odpowiedzialności za jego wierną realizację na każdym etapie życia. Siostry poprzez formację, dążą do osiągnięcia celu, dla którego zostały stworzone i powołane przez Boga.   Do Zgromadzenia może być przyjęta każda katoliczka, która kieruje się intencją poświęcenia się służbie Bogu, posiada dobre zdrowie fizyczne, psychiczne i […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Struktura Zgromadzenia

XX Kapituła Generalna naszego Zgromadzenia podjęła decyzję o jego podziale na trzy Prowincje i Domy Wyjęte. Podział administracyjny Zgromadzenia nastąpił 7 października 1989 roku. Najwyższą władzę pełni Przełożona Generalna, która prowadzi Zgromadzenie do wyznaczonego mu przez Opatrzność celu.   Siedzibą Przełożonej Generalnej i jej Rady jest Dom Generalny w Dębicy. Aktualnie urząd Przełożonej Generalnej pełni […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Modlitewne wsparcie rozeznających powołanie

Stoisz przed wyborem drogi życia? Możemy Cię wspierać naszą modlitwą!!!   W inicjatywie tej pragniemy dzielić się z młodymi ludźmi – tym co mamy najcenniejsze NASZYM TRWANIEM PRZED JEZUSEM.     Jak zgłosić prośbę o modlitwę?   Napisz do nas nas na adres sluzebniczki.mwrp@gmail.com (lub użyj niżej umieszczonego formularza kontaktowego) podając swoje imię i nazwisko […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Charyzmat

Apostolstwo sióstr polega na świadectwie ich życia konsekrowanego, które winny ożywiać modlitwą i pokutą. Założyciel, podkreślając ważną rolę osobistego i wspólnotowego świadectwa, wskazał siostrom, że nie słowem, lecz życiem mają uczyć, jak trzeba żyć. Błogosławiony Edmund Bojanowski, otwarty na natchnienia Ducha Świętego, uczynił pracę apostolską racją bytu Zgromadzenia.   „Jak Chrystus cały oddał się wypełnianiu […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Rodzina bł. Edmunda

Z inicjatywy dobrych serc powstała „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Należeć może każdy, kto pragnie być dla innych serdecznie dobrym. „Rodzinie” tej patronuje zachwycający swą postacią Bł. Edmund Bojanowski, o którym nasz Umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II podczas beatyfikacji w Warszawie, dnia 13 czerwca 1999 roku, powiedział m. in. znamienne słowa:  Apostolstwo miłosierdzia wypełniło życie […]

Czytaj więcej