Aktualności

09-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Rozważania Edmundowe

Bł. Edmunda był człowiekiem głębokiej modlitwy. Gdy doznawał trudności „szedł zanieść Bogu w ofierze swoje zbolałe serce. W jego Dzienniku czytamy modliłem się gorąco, ale nie słowami, nie myślą, tylko wytężonym uczuciem całego serca i duszy” oraz „ prosiłem Boga najmiłosierniejszego, aby mi dał łaskę wytrwania i zupełnego zgadzania się z Jego wola świętą”. Modlitwa […]

Czytaj więcej

09-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Świadectwa otrzymanych łask

Od września 2004 roku jedenastoletni chłopiec – Krzysztof, skarżył się na bóle głowy. Początkowo pojawiały się sporadycznie, a z końcem listopada nasiliły się. Rodzice zabrali chłopca do szpitala, gdzie przeprowadzono badania. Okazało się, że ma powiększone źrenice a zapis mózgu EEG jest nieprawidłowy. Lekarze postawili diagnozę – podejrzenie guza mózgu.   – Koleżanka, której mama […]

Czytaj więcej

09-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Modlitwy do bł. Edmunda

Zgromadzeniu patronuje jego Założyciel, bł. Edmund Bojanowski, który natchnienie dla swej działalności czerpał z Ewangelii odczytanej w aspekcie służby.   Bezgraniczne zawierzenie „miłosiernej Opatrzności Bożej”, dojrzałe przeżywanie dziecięctwa Bożego i duchowego, żywa relacja z Jezusem w Eucharystii, otwarcie na działanie i natchnienia Ducha Świętego, wielkie nabożeństwo do Matki Bożej i świętych, posłuszeństwo Kościołowi i Jego […]

Czytaj więcej

09-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Życiorys

Życie bł. Edmunda Bojanowskiego przypada na czasy niepokojów, ucisków i zrywów powstańczych pierwszej połowy XIX wieku. Urodził się 14.11.1814 r. w Grabonogu koło Gostynia, w ówczesnym Księstwie Poznańskim, w głęboko religijnej i patriotycznej rodzinie ziemiańskiej. Atmosfera panująca w rodzinie i postawy rodziców tak wpłynęły na kształt jego osobowości, że „miłość Ojczyzny była dla niego pierwszą […]

Czytaj więcej

09-04-2016

Wsparcie dla misji

Inicjatywa Pomagamy Dzieciom bł. Edmunda jest odpowiedzią na wołanie o miłość, jakie dociera do nas z terenów misyjnych, gdzie od lat posługują nasze Siostry.       Jest ona skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poprzez modlitwę, ofiarowane cierpienie i w miarę swych możliwości także pomoc materialną pragną wesprzeć dzieci z Domu Dziecka, ochronek, […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Skrzynka intencji

Niech wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego pomaga nam w szukaniu woli Bożej, wypełnianiu jej z oddaniem. Niech jego nieustanne towarzyszenie innym w modlitwie staje się dla nas inspiracją do modlitwy przez jego przyczynę.      

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Założyciel

Bo święci są po to, ażeby byli dla nas natchnieniem. Natchnieniem do szukania Królestwa Bożego, do urzeczywistniania Królestwa Bożego na ziemi w każdym czasie, w każdym pokoleniu, w każdej duszy i w każdym narodzie. Dobry Bóg aby powiedzieć człowiekowi o swojej wielkiej i niezmiennej miłości w odpowiednim czasie i miejscu daje świadków czyli tych, którzy […]

Czytaj więcej