Aktualności

27-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Historia

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej jest jedną z czterech gałęzi wielkiej Rodziny Sióstr Służebniczek NMP, która swoje początki wzięła na ziemi wielkopolskiej 3 maja 1850 r. Opatrzność Boża wybrała na jej fundatora świeckiego chrześcijanina, Edmunda Bojanowskiego, którego świętość życia i charyzmat służby bliźnim potwierdził aktem beatyfikacji Ojciec Święty Jan Paweł II 13.06.1999 r. w […]

Czytaj więcej

15-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Placówki misyjne

Boliwia to najwyżej położone i najtrudniej dostępne państwo Ameryki Południowej. Jest to kraj pełen kontrastów  – z urzekającą przyrodą i wciąż żywą tradycją i wierzeniami indiańskimi. Aktualnie w Boliwii posiadamy osiem placówek, w których razem modlą się i posługują ludziom polskie misjonarki i siostry pochodzenia boliwijskiego. Z kolei Peru leży w zachodniej części Ameryki Południowej […]

Czytaj więcej

09-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Rozważania Edmundowe

Bł. Edmunda był człowiekiem głębokiej modlitwy. Gdy doznawał trudności „szedł zanieść Bogu w ofierze swoje zbolałe serce. W jego Dzienniku czytamy modliłem się gorąco, ale nie słowami, nie myślą, tylko wytężonym uczuciem całego serca i duszy” oraz „ prosiłem Boga najmiłosierniejszego, aby mi dał łaskę wytrwania i zupełnego zgadzania się z Jego wola świętą”. Modlitwa […]

Czytaj więcej

09-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Świadectwa otrzymanych łask

Od września 2004 roku jedenastoletni chłopiec – Krzysztof, skarżył się na bóle głowy. Początkowo pojawiały się sporadycznie, a z końcem listopada nasiliły się. Rodzice zabrali chłopca do szpitala, gdzie przeprowadzono badania. Okazało się, że ma powiększone źrenice a zapis mózgu EEG jest nieprawidłowy. Lekarze postawili diagnozę – podejrzenie guza mózgu.   – Koleżanka, której mama […]

Czytaj więcej

09-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Modlitwy do bł. Edmunda

Zgromadzeniu patronuje jego Założyciel, bł. Edmund Bojanowski, który natchnienie dla swej działalności czerpał z Ewangelii odczytanej w aspekcie służby.   Bezgraniczne zawierzenie „miłosiernej Opatrzności Bożej”, dojrzałe przeżywanie dziecięctwa Bożego i duchowego, żywa relacja z Jezusem w Eucharystii, otwarcie na działanie i natchnienia Ducha Świętego, wielkie nabożeństwo do Matki Bożej i świętych, posłuszeństwo Kościołowi i Jego […]

Czytaj więcej

09-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Życiorys

Życie bł. Edmunda Bojanowskiego przypada na czasy niepokojów, ucisków i zrywów powstańczych pierwszej połowy XIX wieku. Urodził się 14.11.1814 r. w Grabonogu koło Gostynia, w ówczesnym Księstwie Poznańskim, w głęboko religijnej i patriotycznej rodzinie ziemiańskiej. Atmosfera panująca w rodzinie i postawy rodziców tak wpłynęły na kształt jego osobowości, że „miłość Ojczyzny była dla niego pierwszą […]

Czytaj więcej