Boska Troska – wspólne dzieło zgromadzeń zajmujących się wychowaniem

01-10-2016 | W trosce o wychowanie

“Boska Troska” to pismo inne niż wszystkie, bowiem jest to wspólne dzieło zgromadzeń zakonnych zajmujących się wychowaniem.

 

Pismo Don Bosco wraz z dodatkiem przedszkolnym Boska Troska omawia zagadnienia wychowawcze ujmując WSZYSTKIE ETAPY EDUKACJI !!!

 

 

W przedszkolu Rodzice, wychowawcy, siostry i wszyscy pracownicy stanowią jedną armię wychowania do wartości. Jest to wspólnota wychowania katolickiego, dlatego pismo:

 

  • przechwytywaniePogłębia formację religijną odbiorców

  • Pomaga zrozumieć mechanizmy wychowawczo–edukacyjne

  • Akcentuje właściwe role w rodzinie katolickiej

  • Pozwala odbiorcy na bliższe poznanie rozwoju psycho-fizycznego i duchowego dzieci w okresie przedszkolnym

 

W poszczególnych działach tematycznych „Boska Troska” będzie przynosiła informacje, które pomogą RODZICOM, DZIADKOM I WYCHOWAWCOM kształtować moralną postawę dzieci i swoją wychowawczą postawę wobec nich.

 

Również dzieci znajdą coś dla siebie!

 

Prenumerata

Możliwe rozwiązania:

  1. Przedszkole zamawia prenumeratę dla wszystkich na swój koszt (faktura)
  2. Przedszkole zamawia prenumeratę dzieląc koszty ½ z rodzicami (faktura na ½ kosztów, pozostała część przekazem jako ofiara)
  3. Prenumerata zamawiana jest w ramach działalności Rady Rodziców (wpłata przekazem jako ofiara)
  4. Rodzic składa indywidualne zamówienie prenumeraty (wpłata przekazem jako ofiara) potwierdza e-mailem do redakcji, wraz z adresem do odbioru pisma

Koszt rocznej prenumeraty – 50 zł 

W sprawie faktur kontakt z redakcją na e-mail: redakcja@donbosco.pl

 


Pliki do pobrania: