Bliskie spotkanie ze św. Janem Pawłem II

Bliskie spotkanie ze św. Janem Pawłem II w Jego „żywym pomniku” czyli o tegorocznym obozie studenckim stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” słów kilka…

Do Legnicy przyjechałyśmy już 7. lipca 2019 r. chociaż obóz rozpoczynał się dwa dni później. Taka była sugestia organizatorów, by kadra mogła spotkać się i przygotować do tego, co przed nami. Pierwsze dwa dni spędziłyśmy w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji legnickiej. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od lat organizuje letnie obozy formacyjne dla swoich stypendystów. Miałyśmy okazję poznać bliżej jej członków w ubiegłym roku, stąd decyzja, by przyjąć ten dar także i tym razem zrodziła się spontanicznie, zaraz po otrzymaniu zaproszenia do współpracy przekazanego nam przez Siostrę Prowincjalną Eudoksję Twardowską. W tym roku hasłem obozu stały się słowa: „POKARM NA DROGĘ”. Hasło nawiązywało do wydarzenia eucharystycznego o znamionach cudu, które miało miejsce właśnie w tym mieście w 2013 r.

Dzięki uprzejmości władz miasta Legnicy, stypendyści (ok. 600 osób) zostali zakwaterowani w trzech szkołach: Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 16 i VII Liceum Ogólnokształcącym.  Dwie siostry naszego Zgromadzenia: s. Adamina Chmura i s. Barbara Żydek znalazły się w gronie kilkunastu sióstr reprezentujących różne zgromadzenia zakonne, których zadaniem było towarzyszenie młodym w charakterze wychowawców.

Mszą Świętą w legnickiej katedrze celebrowaną przez bpa Zbigniewa Kiernikowskiego uroczyście zainaugurowano tegoroczny obóz. Mszę Święta koncelebrował także bp Marek Mendyk – biskup pomocniczy diecezji legnickiej i członek Rady Fundacji.

Sanktuarium św. Jacka w Legnicy było kolejnym miejscem, w którym zatrzymali się stypendyści. Młodzi odwiedzili świątynię, w której dokonało się wydarzenie eucharystyczne o znamionach cudu. W czasie krótkiego wprowadzenia w historię niezwykłego wydarzenia, jakim było pojawienie się na zakonsekrowanej hostii fragmentów tkanek mięśnia sercowego pozostającego w agonii, kustosz sanktuarium, ks. Andrzej Ziombra, skierował do stypendystów słowa, które młodzi głęboko zapisali w swoich sercach: Strzeżcie się tylko grzechu. O resztę się nie lękajcie.

Przed południem studenci spotkali się z Panem Adamem Hlebowiczem – Dyrektorem Biura Edukacji Narodowej IPN, który podzielił się z młodymi ludźmi świadectwem spotkań ze św. Janem Pawłem II i rolą, jaką w jego życiu odgrywa nauczanie Papieża Polaka.

Wczesnym popołudniem odbyła się adoracja, a po niej spotkanie z małżeństwem Iwoną Kos-Maszaro i Robertem Maszaro-Dąbrowskim, którzy podpowiedzieli studentom, jak łączyć życie zawodowe z pielęgnowaniem więzi małżeńskiej i rodzinnej.

Z Sanktuarium św. Jacka pojechaliśmy do Bazyliki św. Jadwigi w Legnickim Polu. Po zwiedzeniu świątyni wszyscy udali się na plac przy plebanii na przygotowany przez miejscowych parafian posiłek. Po nim, pełni energii i zapału, do zachodu słońca bawili się, tańcząc, śpiewając i ciesząc się obecnością drugiego człowieka.

Podczas obozu była okazja, by zmierzyć się z samym sobą na szlaku prowadzącym na najwyższy szczyt Karkonoszy i Sudetów – Śnieżkę. Trzema różnymi szlakami wszyscy, którym pozwoliło zdrowie wyruszyli w góry. Wyprawa pozostawiła niezapomniane wrażenia i trochę fizycznego zmęczenia.

Barokowa Bazylika Kolegiacka Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, wchodząca w skład dawnego opactwa cystersów z XVIII wieku, stała się kolejnym punktem na mapie Dolnego Śląska odwiedzonym przez stypendystów 12 lipca. Dzień Skupienia w tym miejscu studentom poprowadził ordynariusz diecezji legnickiej – bp Zbigniew Kiernikowski. W pierwszej katechezie Ksiądz Biskup mówił o jedności chrześcijan, która jest możliwa jedynie wtedy, kiedy zrozumiemy, jak wielką rzecz uczynił Chrystus, oddając życie za nas. Ordynariusz wspomniał również o Eucharystii, która jest tematem przewodnim trwającego w Legnicy obozu. Przyjmowanie jej wymaga od nas zaparcia się samego siebie. Przychodzący do nas Chrystus w postaci białego chleba przynosi nam wewnętrzną przemianę, na którą wielu z nas często nie chce się godzić.

W drugiej katechezie ordynariusz diecezji legnickiej wyjaśniał młodym ludziom znaczenie wybranych części liturgii Mszy Świętej. Cytując słowa jednego z Doktorów Kościoła, bp Kiernikowski powiedział min.: Kiedy wspólnota chrześcijańska śpiewa „Amen” kruszą się kolumny świątyń pogańskich. Tłumaczył też, że przez wyznanie „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie” następuje zwrot ku czci Boga Ojca, który przychodzi przez Ducha Świętego. Eucharystia ma być dla nas źródłem, z którego mamy czerpać siłę i w którym mamy nieustannie wzrastać.

Czas trwania obozu to czas szczególnego działania Boga. Młodzi ludzie w tym czasie dali świadectwo swojej wiary mieszkańcom miasta. W sobotę 13 lipca na placu przy katedrze legnickiej odbył się koncert zespołu The Whoop Group i Krzysztofa Majdy – absolwentów programu stypendialnego. Mimo deszczu młodzi ludzie świetnie się bawili pod sceną wielbiąc Pana, a wraz z nimi władze miasta i diecezji.

Niedzielę spędziliśmy w 14 legnickich parafiach, gdzie stypendyści byli odpowiedzialni za oprawę liturgii i po wszystkich Mszach Świętych przedpołudniowych głosili świadectwa. Opowiadali czym jest dla nich Fundacja, co się w ich życiu zmieniło od czasu przystąpienia do programu stypendialnego. Po Eucharystiach miejscowi parafianie zaprosili ich do swoich domów na obiady. Legniczanie mieli okazję do osobistego spotkania i poznania młodzieży, która często określana jest „żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II”. W każdej parafii grupie towarzyszyła jedna z sióstr zakonnych.

W poniedziałkowy poranek studenci opuścili Legnicę, a my wraz z nimi.

Ten czas był wyjątkowy. Ci ludzie byli wyjątkowi. Otrzymałyśmy tak wiele. Możliwość bycia pośród nich, rozmów, wspólnej modlitwy była niezwykle ubogacająca i rodząca nadzieję – jest tak wielu młodych duchowo pięknych, ambitnych, skromnych, szukających Boga i prawdy – w nich jest nadzieja Kościoła!

Dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i naszym Przełożonym za możliwość przeżywania tego pięknego czasu w eucharystycznym klimacie, z ludźmi otwartymi na wartości, ceniącymi dar wiary .

s. M. Barbara Żydek