Bł. Edmund Bojanowski nowy orędownik mieszkańców parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości, w częstochowskiej parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, na stałe zagościł bł. Edmund Bojanowski, świadek i czciciel Eucharystii. Oczekiwany przez parafian i ich Pasterza Ks. Bernarda Kozłowskiego, w swoich relikwiach przybył bł. Edmund jako orędownik świeckich. Wraz ze św. Jozafatem, bł. Ks. Janem Balickim i św. s. Faustyną będzie wstawiał się w intencjach modlących się tutaj wiernych. Bł. Edmund Bojanowski nie wyobrażał sobie dnia bez Eucharystii, która była centrum Jego wszelkich, bardzo często licznych działań na rzecz społeczności lokalnej w tym dzieci, ubogich i chorych.  

Jego dzień zawsze zaczynał się od Eucharystii o czym dowiadujemy się z Dziennika czy Listów: Obudziłem się przed piątą z rana, tak jak sobie wczoraj postanowiłem. Jest to dziwne w człowieku działanie woli, która mimo snu najtrwalszego, w oznaczonej godzinie budzi się i nigdy nie chybi (Dziennik, 1.04.1853)

Szedł do świątyni zazwyczaj pieszo i wcześnie rano, a przeszkodą nie było błoto, mgła, śnieg, ulewa, zmęczenie czy postępująca choroba.

Pochmurno, wiatr od wschodu zamiata śnieg i zarzuca tory. Pomimo tego wybrałem się pieszo do kościoła, bo mi było przykro, żem wczoraj i przedwczoraj nie był, a przy tym chciałem sprawdzić, czy znużenie i świeże powietrze nie wyleczy z kataru. Przeprawa była trudna, gdzieniegdzie trzeba było głęboko brnąć w śniegu bez najmniejszego toru, do tego wicher i zamieć utrudniały przejście. Zdyszany i spocony przebrnąłem wreszcie do kościoła. Byłem na Mszy św. i u spowiedzi (Dziennik, 5.01.1854).

            Ten wielki miłośnik Eucharystii, człowiek modlitwy i czynu od 10 listopada 2019 roku stał się szczególnym Patronem częstochowskiej parafii. Uroczyste wprowadzenie relikwii odbyło się na Mszy św. o godz. 12.00. W procesji do ołtarza relikwie niosła i przekazała w imieniu Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Maksymilli Pliszka s. M. Małgorzata Kaput – Wikaria Zgromadzenia, której towarzyszyła s. M. Sylwia Chruślicka – Przełożona Prowincji Krakowskiej oraz pochodząca z Częstochowy s. M. Agnieszka Mędlewicz – Wikaria Prowincji Krakowskiej. W oprawę liturgii włączyli się Członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego wraz z siostrami z tutejszej wspólnoty. Po Eucharystii wierni modli ucałować relikwie bł. Edmunda.

Radosne spotkanie we wspólnocie z Ks. Proboszczem, siostrami i Rodziną bł. Edmunda było okazją do wzajemnego ubogacenia i wyrażenia wdzięczności za tak ważny dla Parafii dzień.

Przez całą niedzielę s. M. Karolina Dobosz, s. M. Joanna Gielata, s. M. Barbara Szeliga i s. M. Katarzyna Szulc włączyły się w oprawę liturgii na wszystkich Mszach świętych zapoznając wiernych z duchową sylwetką bł. Edmunda Bojanowskiego.

Niedziela z Serdecznie Dobrym Człowiekiem była okazją, aby dziękować Bożej Opatrzności za wieloletnią obecność i oddaną posługę Sióstr w tutejszej parafii, a zarazem z pokornym sercem prosząc, aby orędownictwo bł. Edmunda zaowocowało darem nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Taką modlitwę podejmują z gorliwością Członkowie istniejącej już ponad 10 lat Rodziny bł. Edmunda, a teraz czynić to będą w parafialnej wspólnocie.

s.M. Karoliana Buksa