Bł. Edmund Bojanowski domownikiem w parafii św. Mikołaja w Połomi

Do grona ponad trzydziestu świętych czuwających nad parafią św. Mikołaja w Połomi (diecezja rzeszowska) 20 maja 2018 r.,  w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dołączył nasz bł. Ojciec Założyciel Edmund Bojanowski. Ks. Proboszcz Artur Grzęda, wielki czciciel bł. Edmunda, który od młodzieńczych lat modlił się przez Jego wstawiennictwo zapragnął, aby ten Pedagog, Czciciel Niepokalanej, Przewodnik w drodze do świętości dla świeckich stał się orędownikiem w tej „świętej parafii”. Mały kościół a jaki mocny świętymi i orędownictwem Matki Bożej Jagodnej był miejscem naszej modlitwy i uroczystego wprowadzenia relikwii. 

 

Bł. Edmund doświadczając Boga przez przyjmowanie Go w postaciach eucharystycznych, rozbudzał w sobie piękny owoc pobożności eucharystycznej, jakim było poczucie odpowiedzialności za budowanie świata odpowiadającego we wszystkim Bożym zamysłom. Jest dla nas Służebniczek, ale też dla wszystkich świeckich przykładem, jak uczynić Eucharystię źródłem przemiany własnego życia i życia innych ludzi. Codzienny udział we Mszy świętej i Komunii świętej, podczas której modlił się „już nie słowami i myślą, tylko samym sercem i pełnością ducha”, owocował w jego życiu autentyczną postawą chrześcijańską, wyrażającą się świadomym przeżywaniem wszystkiego na chwałę Bożą i pożytek bliźnich. Jako czciciel Eucharystii w Zesłanie Ducha Świętego przybył do małej ale jakże mocnej duchem wspólnoty.

Uroczystego wprowadzenia relikwii dokonała w imieniu Matki Generalnej s. M. Halina Rosiek, wikaria generalna. Podczas niedzielnych Eucharystii siostry: s. M. Stanisława Michalak, s. M. Tarzycja Mrowca, s. M. Monika Ragan, s. M. Agnieszka Skrzypek, s. M. Małgorzata Zabawa, s.M. Agnieszka Łuszczyńska, s. M. Julita Skrzypek, s. M. Katarzyna Szulc  włączyły się w oprawę liturgii, oraz też czyniły refleksję dotyczącą życia owocami Ducha Świętego przez Nowego Orędownika parafii – bł. Edmunda Bojanowskiego.

Zdaje się, że po obecności w parafii w Połomi  w Dzienniku bł. Edmund zapisałby

 

„Wielbi dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim!”  Hymn ten od trzech dni odmawiam na dziękczynienie Bogu i Najświętszej Pannie za doznawane w tych dniach pociechy.
Dz. 21 IX 1854

 

s. M. Katarzyna Szulc