Bł. Edmund Bojanowski – Człowiek błogosławieństw

W niedzielę 17 lutego 2019 roku w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gręboszowie modliłyśmy się o dar nowych powołań. Tego dnia w Ewangelii rozważaliśmy słowa Ośmiu Błogosławieństw i w takim świetle przedstawiłyśmy życie bł. Edmunda Bojanowskiego. To człowiek, który swoim życiem pokazał, jak być ubogim duchem, a zarazem w pełni oddanym Bogu oraz jak kochać czystym sercem i codziennie jednoczyć się z Jezusem w sakramentach świętych. Dziennik pisany przez bł. Edmunda pozwala nam zobaczyć, że świętość jest możliwa dla każdego w prostocie każdego dnia.

Dzięki życzliwości ks. Proboszcza Wiesława Babiarza wraz z parafianami modliłyśmy się podczas 40-sto godzinnego nabożeństwa prosząc szczególnie o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, szczególnie z tej parafii.

W Gręboszowie swoją obecnością i modlitwą towarzyszyły: s.M. Lesława Janik, s.M. Małgorzata Cabała, s.M. Monika Ragan i s.M. Katarzyna Szulc.

s.M. Katarzyna Szulc