Bezcenny DAR – zimowe spotkanie w Firleju

Czy życie jest bezcennym darem?

Czy cieszę się, że żyję?

Kiedy przyszłam na świat?

Kiedy zostałam chrzczona?

Takimi pytaniami zaczęłyśmy zimowe spotkanie dla dziewcząt w Firleju 11 lutego 2019 r. To pytania o sens życia i jego wartość oraz spojrzenie na życie, jako na BEZCENNY DAR. Naszemu spotkaniu patronowała Helenka Kmieć – świecka misjonarka, osoba radosna, rozśpiewana, bardzo rozmiłowana w Bogu i kochająca czynić dobro. Jej postawa stała się dla nas natchnieniem do wdzięczności za dar życia i możliwość doceniania każdej danej nam chwili. Zainspirowane Jej życiem dziewczęta miały czas, aby napisać swoje cele na rozpoczęty już nowy rok i pewien plan, który pomoże w ich  realizacji. Poznałyśmy także kandydata na ołtarze – Carla Actuisa, rówieśnika Helenki, który Internet wykorzystał do ewangelizacji i dawania świadectwa o miłości Boga.

Na warsztatach artystycznych przygotowałyśmy glicerynowe mydła, które podczas spaceru rozdawałyśmy mieszkańcom Firleja, zapraszając do włączenia się w dzielenie dobrem, jak choćby przez przekazanie 1% na rzecz Stowarzyszenia „Dobroć” im. Bł. Edmunda Bojanowskiego.

Każdego dnia na modlitwie, szczególnie podczas Eucharystii, uczyłyśmy się dostrzegać życie jako dar i zadanie, patrzeć na całkowite oddanie i bezgraniczną miłość Chrystusa obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie. W Światowym Dniu Chorego, podczas wieczornej modlitwy, powierzałyśmy Matce Bożej chorych i cierpiących.

Oglądając film pt. „Czekając na Joy” poznałyśmy historię przyjaciół zdobywających górskie szczyty i mogłyśmy zobaczyć ogromną walkę o przetrwanie podczas bardzo trudnej wyprawy w Andy Peruwiańskie.

Naszą ogromną wdzięczność kierujemy do Sióstr ze wspólnoty w Firleju za gościnę i ofiarną posługę oraz dla Ks. Prałata Zbigniewa Kuzi za dar sakramentów oraz skierowane do nas każdego dnia Słowo.

s. M. Katarzyna Szulc i s. M. Agnieszka Krajnik