Bazylea – 40 Etap Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię

Mieszkać we Francji lub Niemczech, a codziennie trwać na modlitwie o pokój w Szwajcarii czy to możliwe? Tak.

 

Właśnie tak było podczas 40 Pielgrzymki Zaufania Przez Ziemię czyli podczas spotkania na przełomie roku z Braćmi ze wspólnoty z Taize. W przesłaniu do młodych Europy Bracia napisali: 

 

Wziąć udział w spotkaniu w Bazylei – w trzech krajach jednocześnie! – to znaczy: szukać umocnienia w modlitwie dzięki pięknie śpiewu i głębi ciszy; z tysiącami młodych ludzi iść do źródeł wiary i braterstwa; być ugoszczonym przez mieszkańców Bazylei i z wielką prostotą wzajemnie się poznawać; spotkać ludzi żyjących Ewangelią wśród dzisiejszych wyzwań; znaleźć nowy zapał do rozwijania solidarności w Europie

 

Z młodymi w pielgrzymce zaufania wzięłyśmy udział z s. Urszulą Kowal. W drodze do Szwajcarii zatrzymaliśmy się na czas Eucharystii i zwiedzania w Austrii w Wiedniu. W Bazylei nasza grupa została podzielna na małe grupy i tak młodzież z opiekunami trafiła do Niemiec, Szwajcarii i Francji. Nam dane było poznać Francuskie miasto Miluza w Alzacji. Trafiłyśmy do katolickiej parafii św. Antoniego i św. Klary gdzie z wielką otwartością zostaliśmy przyjęci głównie u Rodzin. Każdy dzień rozpoczynał się poranną modlitwą dla nas Eucharystią dla grupy Polaków mieszkających w parafii. Później uczestniczyliśmy w porannej modlitwie w parafii i spotkaniach w grupach różnych narodowości kultur i wyznań inspirowanymi listem br. Aloisa, zatytułowanym „Niewyczerpana radość”. W południe spotykaliśmy się na modlitwie w kościołach w centrum Bazylei. Po południu (29 i 30 grudnia) prowadzone były warsztaty tematyczne, uczestnicy spotkania dzielili  się też informacjami o swoim zaangażowaniu w miejscach, z których pochodzą, we wspólnotach kościelnych, szkołach, uczelniach i w miejscach pracy. Każdy dzień kończyła wieczorna modlitwa wieczorna modlitwa w halach sportowych, połączona z rozważaniem wygłoszonym przez br. Aloisa.

 

W ostatnim dniu roku od godziny 15.00 uczestniczyłyśmy w spotkaniach narodowych. Największą grupą Pielgrzymów byli Polacy podczas spotkania młodzi dzielili się świadectwem i doświadczeniem wolontariatu Taize, doświadczeniem spotkania Jezusa. W spotkaniu z polską młodzieżą brał udział wraz z wieloma kapłanami i osobami konsekrowanymi bp Marek Solarczyk Przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP. Byliśmy świadkami niezwykłych zaręczyn Kacpra i Oli przed tysiącami młodych. Kacper wyznał, że Ola była osobą, która przyprowadziła go do Jezusa do Kościoła.  Na zakończenie Eucharystii bp Marek życzył wszystkim młodym wyboru Jezusa. Zachęcił aby wsłuchali się w głos jaki słyszą podczas tych dni modlitwy, który może zaprasza ich do oddania serca Bogu w kapłaństwie czy życiu zakonnym.

 

Wieczorem wszyscy uczestnicy spotkania gromadzili się w swoich parafiach w Niemczech, Szwajcarii i Francji aby modlić się z parafianami o dar pokoju dla świata oraz trwać w świętowaniu w celebracji tzw. Święta Narodów. Każde z państw miało czas na zaprezentowanie swojej kultury, tradycji, tańcem pieśniami zaangażowaniem innych. Dzień Świętej Bożej Rodzicielki wszyscy spędzali w swoich parafiach i rodzinach, które przyjmowały pielgrzymów.

 

Pielgrzymka Zaufania trwa nadal prowadzi przez codzienność do której jesteśmy zaproszeni by trwać w Słowie Bożym oraz pielęgnować dar radości i dzielić się radością z bycia uczniem Jezusa z każdym człowiekiem, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg (2 List do Koryntian r. 9, 7).  Kolejnym etapem pielgrzymowania będzie Madryt.

 

s. M. Katarzyna Szulc i s. M. Urszula Kowal