„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

30-04-2016 | Kwadranse Edmundowe

Pieśń: „Błogosławieni miłosierni” (hymn na ŚDM 2016)

 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

(Łk 6,36) pisze papież Franciszek na Rok Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Bulli Misericordiae Vultus (13), że jest to program na życie, który jest trudny, ale zarazem bogaty w radość i pokój. Nakaz Jezusa jest zwrócony do tych, którzy słuchają Jego głosu.”

 

Edmund Bojanowski, zanim podjął się pełnienia czynów miłosierdzia, pochylał się nad Słowem Boga i karmił się Ciałem Chrystusa w codziennej Eucharystii. Tam czerpał moc i to był Jego program na życie.

 

Tak pisał w Dzienniku dnia 19.IV. 1853 roku:

 

„Wieczorem do modlitw moich zwyczajnych dodałem serdeczne modły dziękczynne za dzień tak szczęśliwie spędzony, w którym mi Bóg tyle miłosierdzia i swej Opatrzności okazał. O Boże! Jakże serce moje przepełnione pociechą! Nie daj, abym się przez to czuł już bezpiecznym, bo właśnie mogłoby nas prędkie zasmucenie spotkać. Owszem i jak w każdym smutku pokrzepiasz mnie nadzieją rychłej pociechy, tak w dniu pociechy, uzbrój mnie gotowością na wszelkie przygody, abym zawsze z Wolą Twoją Świętą zgadzać się umiał.”

 

Jakże aktualny pod tym względem na dziś jest nasz Ojciec Założyciel. Jest On przykładem wytrwałej modlitwy, potrafił być człowiekiem z wyobraźnią miłosierdzia.

 

E. Bojanowski jest nam dany za wzór we współczesnym świecie, byśmy na nowo zauważyły obok siebie bliźnich, cierpiących, potrzebujących miłosierdzia.

 

Edmund dostrzegając ludzi w potrzebie snuł i realizował plany, jak tworzyć ochronki, domy opieki itp.

 

A dnia 20. VIII. 1853 r. zapisuje:

 

“Na jutro zamówiłem Mszę Św. w kaplicy naszej na podziękowanie Panu Bogu za dotychczasowe łaski i błogosławieństwo oraz na uproszenie nieprzebranego miłosierdzia nadal (…) Niech będzie Jego nieskończone Miłosierdzie uwielbione! Jutro, jeśli Pan Bóg dozwoli będę się gorąco modlił, bo wiele mam do dziękowania i wiele do proszenia”.

 

Pieśń: „Ty Boże Imię masz”

Pochylając się nad Dziennikiem bł. Edmunda, nad Jego korespondencją, dostrzegamy w nich orędzie miłosierdzia, którym winnyśmy się, jako Jego duchowe córki, kierować wobec spotykanych ludzi, zarówno w naszej apostolskiej posłudze, jak też w codzienności naszego życia.
Mając taki wzór naszego Ojca Założyciela, możemy się zastanowić nad sobą, czy i w jakiej mierze nasza modlitwa jest rzeczywiście źródłem naszego życia?

 

Przebywanie bł. Edmunda przed Bogiem, Jego kontemplacja Jezusowego Oblicza, prowadziła Go do ludzi. On w nich widział samego Chrystusa, On żył miłosierdziem na co dzień.

 

My mamy również nieść miłosierdzie dzieciom, ubogim i chorym. Mamy być miłosierne, jak nasz Ojciec Założyciel.

 

Pieśń: ”Testament”

Litania do bł. Edmunda

Ucałowanie Relikwii

 

s.M.Izabela Puchała