Rozważania Edmundowe

12-04-2016 | Bez kategorii

Bł. Edmunda był człowiekiem głębokiej modlitwy. Gdy doznawał trudności „szedł zanieść Bogu w ofierze swoje zbolałe serce.

 

W jego Dzienniku czytamy “modliłem się gorąco, ale nie słowami, nie myślą, tylko wytężonym uczuciem całego serca i duszy” oraz „prosiłem Boga najmiłosierniejszego, aby mi dał łaskę wytrwania i zupełnego zgadzania się z Jego wola świętą”.

 

Modlitwa dawała mu tyle sił, że pomimo słabego zdrowia oddał się działom miłosierdzia.

Św. Jan Paweł II w przemówieniu do Sióstr Służebniczek w 2000 Roku Jubileuszu powiedział, że miłości do Boga bł. Edmund czerpał siłę do służby, jego miłość do ludzi rodziła się z głębokiego zjednoczenia z Bogiem.
Bł. Edmund Bojanowski jako świecki jest wzorem zaufania Bogu w każdej chwili i w każdej sprawie. Siostry Służebniczki nieustanie ukazując przykład Jego życia zachęcają by wzywać Jego wstawiennictwa jako Orędownika w trudnościach, Męża modlitwy, Wychowawcy dzieci i młodzieży, Patrona rodzin, Gorliwego Czciciela Eucharystii, Patrona wiernych świeckich. Ponadto jego bogata spuścizna literacka nieustannie inspiruje do wydobywania myśli, które mogą pomóc w naszym przeżywaniu wiary, roku liturgicznego, modlitwy różańcowej, adoracji czy spotkań formacyjnych.


Rozważania Różańcowe z bł. Edmundem
Drogi Krzyżowe z myślami Edmunda
Konferencje o Edmundzie
Kwadranse Edmundowe