Zmiany i uzupełnienia do programu wychowania

29-09-2017 | W trosce o wychowanie

W związku z wejściem w życie od 1 września 2017 r. nowej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego sekcja ds. ochronek, działająca w ramach Komisji ds. Wychowania, zaktualizowała treści „Programu wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego” oraz dodała zagadnienia z zakresu edukacji medialnej w obszarze umysłowym.

 

Wspomniane zmiany i uzupełnienia zostały wydane w formie broszury. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

s. M. Małgorzata Kaput

tel. 797907268

e-mail: s.mm.kaput@gmail.com

 

 

 

RECENZJA

Program wychowania przedszkolnego

 wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

(po zmianach)

 

Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego jest realizowany przez wiele przedszkoli w Polsce. Znalazł on już swoje stałe miejsce w teorii i praktyce wychowania przedszkolnego z uwagi na rzetelną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, w oparciu o którą został opracowany. Nauczyciele realizujący treści wychowawczo – dydaktyczne (programowe), w przedszkolach o różnym stopniu organizacji, zwracają uwagę na ich trafność, co na przestrzeni lat potwierdziły losy absolwentów. Podkreślają również spiralny sposób realizacji treści programowych, co z kolei przyczynia się do ich stopniowego poszerzania i utrwalania.

 

 

Kolejnymi atutami programu są zaproponowane metody pracy przyjazne zarówno dzieciom jak i nauczycielom. Efekty pracy, którymi dziecko ma się wykazać na koniec wychowania przedszkolnego nie budzą żadnych wątpliwości, bo są jasno i precyzyjnie sformułowane. W swoich wypowiedziach nauczyciele podkreślają również problem honorowania różnic indywidualnych, które są uwzględnione w treściach kształcenia w formie między innymi takiego zapisu: na miarę możliwości każdego dziecka. Skutkuje to koniecznością ciągłego obserwowania dzieci celem ich poznania i ostrożnością w przygotowywaniu się do prowadzenia zajęć. Proponowane w programie procedury osiągania celów sprzyjają rozwojowi umysłowemu dzieci i podnoszą atrakcyjność zajęć, zabaw i sytuacji edukacyjnych.

 

 

Od 1 września 2017 roku wchodzi w życie Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Określa ona minimum tego, co dzieci mają opanować kończąc wychowanie przedszkolne. W nowym dokumencie zmieniono cele, obszary i warunki realizacji podstawy, a także uproszczono i spłycono informacje związane z edukacją językową i matematyczną. Brakuje też wskazówek, które pomogą realizować zadania i osiągać cele zapisane w czterech obszarach edukacyjnych.

 

 

Dlatego bardzo dobrze się stało, że w Programie wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego zadbano o uzupełnienie, rozszerzenie i pogłębienie w znacznym stopniu treści podstawy programowej. Treści programowe ułatwiają nauczycielom pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a więc zarówno z dziećmi o zarysowujących się uzdolnieniach, jak i z dziećmi wolniej rozwijającymi się. Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego zgodnie z Nową podstawą programową stawia na eksperymentowanie, obserwowanie, rozwój tożsamości dzieci, wartości i normy społeczne, a także odpowiada na wyzwania współczesnej pedagogiki i jest zgodny z obowiązującym stanem wiedzy o rozwoju dziecka.

 

Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r.                                                                                                                                                                                                                  Ewa Zielińska

 

Treść: Komisja ds. Wychowania – sekcja ds. ochronek w składzie: s. Agata Zoń, s. Edyta Piekarz, s. Agnieszka Kornobis, s. Iwona Szopa, s. Dorota Gościńska, s. Weronika Ortyl, pod kierunkiem s. dr hab. Marii Opiela, prof. KUL.

Konsultacja zmian:  konsultacja mgr Ewą Zielińską.

Wydawca: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, ul. Edmunda Bojanowskiego 8-10, 39-200 Dębica.