Przyjęcie do Postulatu 2017

Dar powołania do życia zakonnego domaga się odpowiedzi oraz odpowiedzialności za jego wierną realizację na każdym etapie życia. W dniu 16 września 2017 roku, dla Magdaleny i Marii rozpoczął się nowy etap formacji w Zgromadzeniu – POSTULAT.