I profesja zakonna 2017

21 VIII 2017 roku – po zakończeniu rekolekcji – s. Klaudia i s. Anna złożyły pierwsze śluby zakonne. Uroczystości przewodniczył ks. Kapelan Andrzej Pękala. Dzień wcześniej, podczas nieszporów odbyło się poświęcenie i wręczenie habitów.