Śluby wieczyste 2017

22 sierpnia 2017 roku dwie siostry: s. Anna Policht i s. Urszula Woźniak ślubowały zachowanie rad ewangelicznych  na całe życie. Eucharystii, podczas której dokonała się wieczysta konsekracja sióstr, przewodniczył ks. Biskup Andrzej Jeż.