Dokształcanie w trosce o wychowanie

“Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości”

/Błogosławiony Edmund Bojanowski/

W dniach 16-17 listopada 2019 r. odbyło się dokształcanie dla sióstr posługujących dzieciom i ich rodzinom w ochronkach prowadzonych przez Zgromadzenie. To właśnie troska o wychowanie młodego pokolenia i dobro polskich rodzin zgromadziła siostry służebniczki dębickie z całej Polski na spotkaniu w domu generalnym, by pochylić się nad tym, co dobre, piękne i święte, ale też trudne i zagrażające w wychowaniu dzieci. W sobotę przedpołudniową prelekcję miał prof. zwycz. dr hab. Mikołaj Krasnodębski. Pan Profesor podjął dwie ważne kwestie, które mogą dziś rzutować na rozwój i wychowanie dziecka.   W pierwszym wykładzie „Myślenie utopijne od Platona do nowej lewicy” wskazał, iż wiele współczesnych problemów ma swoje źródło w nieprawidłowej koncepcji człowieka, jaka jest zakorzeniona w kulturze i bardzo mocno oddziałuje na edukację i wychowanie. W kolejnym wykładzie  „Bł. Edmund Bojanowski i duchowe zagrożenia jego czasów a współczesne wezwania” wskazał na filozoficzne podstawy, na których Edmund Bojanowski sformułował swoją koncepcję wychowania. Profesor Krasnodębski uwrażliwiał siostry na to, iż żyjąc w czasach promujących pseudowartości są jeszcze bardziej wezwane do zachowania tradycji i wskazań, jakie pozostawił Założyciel swoim Duchowym Córkom, by nieść światu pomoc i nadzieję.Późnym popołudniem swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliła się z siostrami Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska – kierownik Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wprowadziła je w tematykę pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 W niedzielę spotkanie dla sióstr poprowadziła s. Małgorzata Kaput m.in. przypominając o tym, że każda ochroniarka w szczególny  sposób jest powołana do tego, by ochraniać w dziecku to, co Boże, by chronić je przed złem i wszelkimi zagrożeniami. W ramach dokształcania odbyło się również spotkanie z siostrami ekonomkami w celu przedyskutowania kilku spraw administracyjno-prawnych dotyczących prowadzonych dzieł.

Wszystkim Organizatorom, Prelegentom i naszym Siostrom dziękujemy za podjęty trud i zaangażowanie na rzecz formacji „ochroniarskiej” sióstr.

s. M. Justyna Marzec