Omereque

09-01-2016 | Placówki misyjne

Na wysokości ponad 1500 m. n.p.m. w gorącym, półpustynnym klimacie leży Omereque.

 
Siostry towarzyszą osobom starszym i chorym odwiedzając ich w domach, stając się powiernikami ich trosk i radości a przede wszystkim ofiarując modlitwę i przybliżając Pana Boga.

 
Wiele czasu siostry poświęcają na odwiedzanie rodzin, by spotkać ludzi w ich środowisku życia i tam ewangelizować, przygotowywać do przyjęcia sakramentów.

 
Służebniczki podejmują pracę duszpasterską katechizując w miejscowej szkole, a także prowadzą internat, aby umożliwić dziewczętom z okolicznych wiosek podjęcie nauki w szkole.