Uczcijmy wspólnie Niepodległość Ojczyzny

03-11-2017 | Zaproszenia

My Polacy mamy to w sobie, że chętnie otwieramy się na przekaz wartości historyczno-patriotycznych jeżeli są one łączone z wiarą i odnoszone są do Pana Boga. Wychodząc naprzeciw potrzebie łączenia tych wielkich wartości Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego “Dobroć” wraz z Katolickim Centrum Edukacji “KANA” w Dębicy podjęło się organizacji Wieczornicy Patriotycznej, która będzie miała miejsce w Kościele i zostanie połączona z modlitwą za ojczyznę. 

 

Serdecznie zapraszamy


W przygotowanie wieczornicy angażują się: dorośli – wolontariusze działający w ramach Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, młodzież i dzieci (w tym z: Placówki Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei” w Dębicy i ich Rodzice oraz z Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Dębicy i ich Rodzice – łącznie około 60 osób)., którzy uczestniczą w zajęciach muzycznych i recytatorskich prowadzonych przez doświadczonego muzyka oraz polonistę.

Treść wieczornicy „Bo na Chrystusa my poszli werbunek” stanowić będzie artystyczne ukazanie historii Polski związanej z dążeniami Polaków do odzyskania niepodległości w XVIII-XIX-XX wieku. Poszczególne okresy historyczne zostaną zaprezentowane poprzez odpowiedni dobór pieśni i poezji oraz występy artystyczne, w tym prezentujące tradycje oręża polskiego.

Wieczornicę zakończy wspólnie wyśpiewany hymn „Boże coś Polskę” oraz modlitwa za Ojczyznę. 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu “Drogi ku wolności” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

Bezpośrednio po Wieczornicy zapraszamy do wspólnego wyśpiewania historii.

 

 

Lekcja Śpiewu Patriotycznego „Wyśpiewajmy razem historię” – czyli wspólne śpiewanie piosenek legionowych to odpowiedź na rosnącą wśród Polaków potrzebę przeżywania i świętowania wydarzeń patriotycznych w sposób „spontaniczny, radosny i energiczny”. 

Luźna forma inicjatywy stworzy okazję do wzajemnego poznania się osób, których łączy szczere przywiązanie do Ojczyzny i chęć budowania wspólnoty wokół wartości związanych z patriotyzmem. 
Każdy uczestnik otrzyma śpiewnik do wspólnego śpiewania zawierający tekst pieśni oraz krótką notkę historyczną. Ponadto na ekranie wyświetlone będą teksty utworów oraz najważniejsze informacje i komunikaty. Wspólne śpiewanie będzie inicjowane przez pana Pawła Adamka – twórcę DĘBICKICH OPER.

Każdy uczestnik będzie również mógł się ogrzać przy GROCHÓWCE !