„Дабрыня” chłopców w Gudogaju

Wspólnota Apostolska chłopców – „Дабрыня” spotyka się od dwóch miesięcy w naszym parafialnym Oratorium. W dniach od 9 do 10 kwietnia 2016 r. pod opieką s. Lucyny i p. Jacka Waszkinel przebywała na swoim pierwszym wspólnotowym wyjeździe w Gudogaju. Wyjazd miał charakter formacyjno – integracyjny. W tych dniach chłopcy mieli okazję osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: życie religijne, zmysł służby, kształcenie charakteru, zmysł praktyczny, zdrowie i sprawność fizyczna. Chłopcy wspólnie się modlili, uczestniczyli we Mszy Św. i spotkaniach formacyjnych przygotowanych przez ks. Proboszcza i s. Lucynę. Brali również udział w zawodach sportowych, rozwijali zmysł orientacji w lesie, sami przygotowywali ognisko oraz posiłki. Wspólnotowy wyjazd stał się wspaniałą okazją do dzielenia się wiarą i budowania głębszych więzi.

W Łyntupach są już dwie wspólnoty „Дабрынi”. Jedna dla dziewcząt a druga dla chłopców. Gromadzi ona dzieci od 12 roku życia. Spotkania prowadzone są jeszcze osobno. Żywimy nadzieję, że za 3 lata będzie to już piękna gimnazjalna grupa młodzież, która jak święci Patronowie aktualnych grup: Św. Matka Teresa z Kalkuty i Bł. Edmund Bojanowski, będzie wielu jednoczć wokół DOBRA.

s. M. Lucyna Wąs