Z życzeniami i świątecznym pozdrowieniem

22-12-2016 | Warto przeczytać

W imieniu naszej rodziny zakonnej

Zgromadzenia

Sióstr Służebniczek BDNP

życzę serdecznie, by całe nasze życie i wszystkie wydarzenia nadchodzącego Roku Pańskiego 2017 były oświetlone niegasnącym światłem wiary wskazującym drogę.

W tej drodze do Betlejem prowadzi nas MARYJA.

 

Ona jest pierwszą, która toruje drogę i towarzyszy nam w dawaniu świadectwa miłości – jak wyraża to Papież Franciszek.

 

Niech każdy dzień tej wędrówki będzie rozjaśniony ŚWIATŁEM, które promieniuje z Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.

Świątecznie pozdrawiamy – przez modlitwę łączymy się w przeżywaniu głębi tajemnicy Bożego Narodzenia

 

s. M. Maksymilla Pliszka

przełożona generalna

z siostrami