Z siostrzaną modlitwą o dar nowych powołań w Przyszowej

W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego udałyśmy się z modlitwą do parafii św. Mikołaja w Przyszowej z Siostrami pochodzącymi z parafii. Razem z wiernymi i miejscową naszą wspólnotą siostrzaną, przez przyczynę bł. Edmunda Bojanowskiego, prosiliśmy Jezusa, który obiecał w Ewangelii, że pozostaje z nami aż do skoczenia świata o dar nowych powołań do Zgromadzenia. Podczas niedzielnych Eucharystii siostry animowały liturgię, dzieliły się słowem o Zgromadzeniu i Ojcu Założycielu, a także zachęcały do modlitwy przez przyczynę bł. Edmunda. Wielką radością dla parafian była modlitwa i obecność Sióstr pochodzących z parafii, które w tym dniu były z nami: s.M. Taryzycji Mrowca, s.M. Roberty Mrowca, s.M.Klementyny Cabała, s.M. Vianneji Cabała, s.M. Małgorzaty Cabała. W liturgię włączyła się także s.M. Alicja Zielińska, s.M. Beata Waszkielewicz oraz s.M. Gordiana Kostecka i s.M. Eligiusza Flejszar,  s.M. Stanisława Michalak oraz s.M. Katarzyna Szulc.

 

Nadzieją napawają słowa Ojca Edmunda, jakie zapisał do s. Karoliny Student 29 VIII 1867 r.

 

Aby Bóg przyjął mile szczerą ofiarę serc Waszych i świętą opieką swoją zawsze Was otaczał. Niech wam pociechy niebieskie towarzyszą i spływają na otaczających was bliźnich. 

 

 

s.M. Katarzyna Szulc