Z modlitwą o dar nowych powołań….

16-05-2017 | Bez kategorii

Powołanie to kwiat Ewangelii – tak tą niezgłębioną tajemnicę Bożego wybrania ujął przed laty bł. Edmund Bojanowski. Jego życie i jego poszukiwanie powołania uczy nas ważnej prawdy, że jest ono bezinteresownym darem. Powołanie jest darem niczym nie zasłużonym dla osoby wezwanej, jest darem dla rodziny i wielkim darem dla parafii. Troszcząc się o dar nowych powołań w Kościele. Wierząc że powołanie rodzi się z modlitwy, bo Jezus ukazał nam że właśnie po modlitwie wybrał apostołów.  Poważając w sercu głos, który przed laty wezwał nas do Rodziny Zakonnej Sióstr Służebniczek w Tygodniu Modlitwy o dar nowych powołań udałyśmy się do parafii, gdzie katechizują Siostry z domu generalnego. Z wiernymi modliłyśmy się podczas nabożeństwa majowego oraz uczestniczyłyśmy w Eucharystii gdzie przez oprawę liturgii włączyłyśmy się w modlitwę parafii o dar nowych powołań, a także skierowałyśmy słowo o Zgromadzeniu.

 

Nasza modlitwa w parafiach stałą się odpowiedzią na zachętę Papieża Franciszka, skierowaną do wszystkich wiernych w Orędziu na 54 Tydzień Powołań :

 

Pragnę gorąco zachęcić do tej wewnętrznej przyjaźni z Panem, przede wszystkim dlatego, aby wypraszać od Boga nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Lud Boży potrzebuje prowadzenia przez pasterzy poświęcających swoje życie w służbie Ewangelii. Dlatego proszę wspólnoty parafialne, stowarzyszenia i wiele grup modlitewnych obecnych w Kościele: wbrew pokusie zniechęcenia stale módlcie się do Pana, aby posłał robotników na żniwo swoje i dał nam kapłanów rozmiłowanych w Ewangelii, zdolnych do stawania się bliskimi wobec braci i bycia w ten sposób żywym znakiem miłości miłosiernej Boga.

 

s.M. Katarzyna Szulc