Wniesienie obrazu bł. Edmunda do kościoła w Szewnie

W III Niedzielę Adwentu, zwaną także Niedzielą Radości, w kościele parafialnym św. Mikołaja w Szewnie miało miejsce uroczyste wniesienie i poświęcenie obrazu bł. Edmunda Bojanowskiego.

Na tę uroczystość przybyły: s. M. Halina Rosiek – Wikaria Generalna oraz Siostra Prowincjalna M. Eudoksja Twardowska z Siostrami z Zarządu, wśród których – ku radości wielu parafian, a szczególnie dzieci przybyła s. M. Marcelina Zoń – jedna z pierwszych Sióstr rozpoczynających posługę w tej parafii.

 

W okolicznościowej homilii Ks. Proboszcz Jan Butryn przybliżył wiernym postać bł. Edmunda, podsumowując przeżywane od 8 grudnia triduum przed tą uroczystością, w trakcie którego Siostry czytały Parafianom o szczególnych rysach duchowości Założyciela, jakim jest umiłowanie Eucharystii, maryjność, miłosierdzie, wdzięczność.

 

W przygotowaniu oprawy muzycznej i liturgicznej, a także montażu słowno – muzycznego pięknie zaangażowały się dzieci z Przedszkola przy współpracy rodziców oraz wielu parafian, którzy na co dzień starają się naśladować serdeczną dobroć bł. Edmunda.

 

Rodzina bł. Edmunda, rodzice i dzieci z przedszkola w Szewnie i Jędrzejowicach oraz Młodzieżowa schola i Dzieci Maryi przybliżyły słowami i pieśnią święte życie „Przyjaciela dzieci, ubogich i chorych”.

 

Wydarzenie to jest owocem kilkuletniej pracy sióstr w tym środowisku i codziennej służby szczególnie dzieciom, ubogim i chorym wraz z wzorowo zaangażowaną Rodziną bł. Edmunda, która duchową moc do tej posługi czerpie z comiesięcznych spotkań formacyjnych, czytania Słowa Bożego oraz częstej adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

Bł. Edmundzie gromadzący wielu wokół dobra – módl się za nami…

 

s. M. Anna Godek