Wielkopostne spotkania z dziećmi

W obecnym roku liturgicznym kiedy zachęceni jesteśmy do pójścia i głoszenia w wielkopostną drogę zaufania wybrałyśmy się  wraz z dziećmi. Nosząc w sercu wskazanie  Ojca Założyciel dotyczące dzieci, które mamy  z miłością pielęgnować jako najdroższy skarb Pana Jezusa. Rekolekcyjną drogę rozpoczęła Warszawa, gdzie wraz z dziećmi z parafii św. Klemensa spotykaliśmy się, aby odkrywać tajemnicę przesłania z Fatimy. Animację muzyczną podczas rekolekcji prowadziła s.M. Marta Gryczka wraz ze scholą dziecięcą.W obecnym roku troszcząc się o przekazanie wiary wspominaliśmy podczas rekolekcji wydarzenia z Fatimy.  Koło ratunkowe dla świata – to myśl przewodnia rekolekcji w roku fatmiskim. Rekolekcje w Siedlisku i Bielwach zgromadziły dzieci z okolicznych wiosek. Rekolekcje poprzedziła niedziela powołaniowa w parafii, w którą włączyły się dwie siostry pochodzące z Siedliska s.M. Marzena Włodarczak oraz s.M. Teresa Przychodzeń. W Chojnowie we współpracy z Siostrami s.M. Hiacyntą Poros oraz z s.M. Katarzyną Dudko i s.M. Moniką Mendyką rekolekcje miały wspaniałą oprawę muzyczną. Rekolekcje w Dębicy w parafii Miłosierdzia Bożego zgromadziły największą liczbę dzieci, które po nauce w kościele każdego dnia miały zorganizowane spotkania w Szkole Nr 11 oraz Nr 8. Dzięki zaangażowaniu Sióstr s.Małgorzaty Łatki oraz s.M. Bernadetty Graniczny s.Mistrzyni Marii wraz z kandydatkami i postulantkami dzieci mogły pogłębić tajemnicę przesłania z Fatimy oraz wspólnie przygotować prace plastyczne ukazujące historię objawień Matki Bożej oraz życia dzieci Hiacynty, Franciszka i Łucji. Natomiast w Szkole nr 8 dla dzieci spotkanie poprowadziły i przygotowały s.M. Renata Grabiec z s.M. Moniką Ragan. Przez trzy dni dzieci poznawały historią objawień Matki Bożej trzem pastuszkom oraz tajemnicę ich spotkania z Aniołem Pokoju i przesłania do dobrego przeżywania Eucharystii. Każdego dnia dzieci miały okazję uczyć się stawania ratownikiem przez odkrywanie modlitwy różańcowej. Dzieci z Fatimy, które odpowiedziały na zaproszenie Matki Bożej i ratowały dusze stały się w czasie tegorocznego wielkiego postu inspiracją dla dzieci. Setna rocznica objawień jest nieustanną zachętą do odkrycia przesłania jakie Maryja Pani z Fatimy przekazała światu. Czas rekolekcji, wspólna modlitwa z dziećmi była okazją do umocnienia wiary i realizacją pragnień bł. Edmunda, który zalecał modlić się na różańcu w drodze, przy pracy, w kościele, w ochronce.

 

s.M. Katarzyna Szulc