Spotkanie Duchowych Pomocników Powołań

10 czerwca 2017, w sobotę kolejny już raz do naszego domu w Tuchowie przyjechali przedstawiciele Duchowych Pomocników Powołań – ponad 70 osób z kilku miejscowości, pod opieką naszych sióstr odpowiedziało na tegoroczne zaproszenie. Przybyli z Markowej, Sędziszowa, Witkowic, Żołyni, Kamienia, Rudnika, Tarnowa i Tuchowa. Wśród uczestników byli przedstawiciele kilku pokoleń: dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie. Jedni pierwszy raz, inni kolejny.

 

„Jak samemu oddać wszystko Bogu i pomóc uczynić to innym? Poszukiwanie wzorów…” – tak brzmiał temat, który stał się inspiracją dla kapłana, który w tym dniu był naszym przewodnikiem – to ks. Mieczysław Kita, wikariusz z parafii św. Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie.

 

Pierwsze kroki uczestnicy skierowali do kaplicy, by w obecności najważniejszego Gospodarza tego spotkania rozpocząć dzień pełen łaski. Naszych wyjątkowych gości przywitała Siostra Prowincjalna Eudoksja Twardowska. Cała wspólnota udała się na spotkanie integracyjne przy kawie i ciastku, by z odnowionymi siłami fizycznymi zaangażować się całym sercem w duchową podróż.

 

Podczas konferencji przypomniana została postać bł. Edmunda, który sam poszukiwał wzorów w całej rzeszy świętych, których życie poznawał i starał się naśladować odkrywając Boga na modlitwie, a szczególnie podczas Eucharystii. Niedościgłym wzorem oddania Bogu wszystkiego pozostaje Maryja, która w życiu i pobożności bł. Edmunda także zajmuje wyjątkowe miejsce.

 

Po konferencji rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona śpiewem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Była także okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. Najważniejszy punkt programu to Eucharystia z homilią, w czasie której, oprócz odwołania się do Słowa Bożego, które Kościół na ten dzień przeznacza, kaznodzieja powrócił do osoby Maryi i bł. Edmunda. Po zakończonej Mszy św. wszyscy oddali cześć bł. Założycielowi z czcią całując jego relikwie.

 

Podczas obiadu w tuchowskim refektarzu zrobiło się niezwykle tłoczno i gwarno. Potem przyszedł czas na spotkanie w auli, które ubogaciły swoim występem siostry nowicjuszki pierwszego roku wraz s. M. Barbarą Szeligą. Piękna słowno-muzyczna i taneczna refleksja pomogła nam zupełnie wyjątkowo spotkać się raz jeszcze z Maryją… Nadszedł czas na zupełnie spontaniczny temat: powołanie. Najpierw naszych najmłodszych sióstr, które podzieliły się z nami świadectwem o tym, „jak Jezus ich szukał i znalazł”. To zmobilizowało do opowiedzenia o własnym doświadczeniu odkrywania Bożego głosu Siostrę Prowincjalną Eudoksję… Radości było wiele i przeogromna wdzięczność względem Tego, który nigdy się nie powtarza i dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

 

Pogoda zmusiła nas do małych zmian w planie. Postanowiliśmy zostać do końca w domu na Zielonej. Koronka do Bożego Miłosierdzia i część radosna różańca świętego w naszej kaplicy to ostatnie akcenty spotkania. Odwiedziny u Matki Bożej Tuchowskiej pozostawiliśmy w gestii indywidualnych możliwości poszczególnych grup. Czas minął niezwykle szybko i zrodził w wielu sercach pragnienie kolejnego spotkania.

 

s. M. Barbara Żydek