Sięgaj po Boże Słowo – list na początek roku szkolnego

Rozpoczynasz nowy rok szkolny, niebawem akademicki… zaczyna się coś nowego.

Bóg daje nam nowy czas.

Być może masz wiele myśli w swoim sercu i wiele pytań.

 
Warto, aby na tym nowym początku pomyśleć o tym, co zrobić aby ten czas był najbardziej owocny. Jeśli masz pytanie, to idź przed Najświętszy Sakrament i tam składaj swoje pytania Jezusowi.
Jeśli nie wiesz co robić, jaką podjąć decyzję, sięgaj po Boże Słowo. Miej to Słowo blisko, pod ręką, może nawet w torbie, kieszeni. Czytaj, szukaj odpowiedzi.
Piszę to dlatego, ponieważ wiem, że słuchanie Słowa Bożego, trwanie na adoracji, wprowadza pokój i harmonię w serce.
Dziś, gdy tyle niebezpieczeństw, wojny, gdzie ciągle słyszymy o konfliktach zbrojnych, potrzeba nam być ludźmi pokoju. Aby odkryć Wolę Boża w Swoim życiu, czyli coś najbardziej ważnego potrzeba poznać Jezusa, naśladować Go właśnie w pełnieniu Woli Bożej.
Na ten nowy czas życzę, niech Ci Bóg błogosławi, abyś coraz bardziej wzrastała
w łasce u Boga i u dobrych ludzi.

 

 

Przesyłam kilka dobrych myśli zapisanych dawno przeze mnie ale aktualnych i dziś:

Aby Bóg błogosławieństwem swoim zawsze Cię otaczać raczył, a łaska Jego święta, aby Ci towarzyszyła we wszystkich Twoich pracach i niebieskimi pociechami osładzała trudy dla chwały i miłości Jezusowej podejmowane.
Mamy w Bogu nadzieję, że wszystko wkrótce urządzi się na większą chwałę Bożą.
Modlitwa i praca niech zapełnia wszystkie godziny Wasze.
Darami Ducha Świętego jest: największa prostota, czystość i miłość…
Proś Ducha Świętego, aby Ci dopomógł i oświecić Cię raczył.
Niech Ci Najświętsza Panna wyjedna przyczyną swoją i nadal i trwale tę łaskę i błogosławieństwo Boże, abyś umiała wszędzie i zawsze być swobodna na duchu i w tej swobodzie pracować na chwałę Bożą.