Rozważ jaki to w sercu słyszysz głos… zaproszenie na rekolekcje

 

Jeśli nie wiesz gdzie iść Bóg wskaże drogę. Aby ją poznać potrzeba czasu na spotkanie z Jezusem w ciszy kaplicy przed Najświętszym Sakramencie, spotkania w Eucharystii, podczas sakramentu pokuty i pojednania oraz we wspólnocie. Do takiej rekolekcyjnej drogi zapraszamy dziewczęta szukające swojego powołania.

 

 

Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu On sam będzie działał!

 

Spotkanie w szczególnym miejscu w Częstochowie w bliskości Maryi – Matki i Mistrzyni życia duchowego.

Kiedy ? 10-14 lipca

Gdzie? Dom Sióstr Służebniczek BDNP

Ul. Okólna 46

 

Zgłoszenia: s.M. Katarzyna Szulc tel 798 958 843

s.katarzyna.szulc@wp.pl