Poświęcenie kapliczki w Szczurowej

13 maja 2017 r. – w setną rocznicę objawień fatimskich miało miejsce poświęcenie kapliczki Matki Bożej, która znajduje się przed Ochronką Sióstr Służebniczek w Szczurowej. Poświęcenia kapliczki dokonał Ksiądz Proboszcz Wiesław Majka. Na uroczystości  poświęcenia obecna była Siostra Prowincjalna M. Sylwia Chruślicka z siostrami z Krakowa, rodzice z dziećmi z Ochronki, Dziewczęca Służba Maryjna oraz państwo Wojniccy, którzy przyczynili się do powstania kapliczki. Wszyscy zebrani śpiewali pieśni i Litanię do Matki Bożej. Po poświęceniu w kaplicy domowej Sióstr została odprawiona uroczysta  Msza Święta.