Niedziela Dobrego Pasterza

Z inicjatywy Papieża Pawła VI od 54 lat IV niedziela wielkanocna zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza i obchodzona jako Międzynarodowy Dzień Modlitwy o dar nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. W obecnym roku w orędziu na niedzielę Dobrego Pasterza zatytułowanym  „ Pobudzeni duchem Świętym na misje” papież Franciszek zachęcił do ufności i otwarcia się na działanie Ducha św i zaprosił do gotowości misyjnej. Wraz z najmłodszymi kandydatkami i postulantkami wspólnota Sióstr z Domu Generalnego modliła się o dar nowych powołań do kapłaństwa i naszego Zgromadzenia w parafii św. Jadwigi w Dębicy. Podczas niedzielnych Mszy św.  Siostry włączały się czynnie w liturgię przez śpiew, czytanie a także Słowo o powołaniu i Zgromadzeniu. Wierni mogli oddać cześć relikwiom bł. Edmunda Bojanowskiego, a także otrzymać obrazki z modlitwą przez Jego wstawiennictwo.

 

W obecnym Tygodniu modlitwy o powołania wraca nieustannie refleksja bł. Edmunda Bojanowskiego zanotowana w Dzienniku, 8 czerwca 1857 roku gdzie napisał:

 

… Nad brzegami jeziorka widziałem pełno kwitnących lilii białych wodnych. Pamiętam, że od lat dziecinnych szczególniejszy dla mnie urok miały te kwiaty. Nie mogłem się im i dzisiaj napatrzyć. Przypomniałem sobie owo podanie o białym kwieciu nad wodami Świtezi. To znowu patrzając na sięgające za tymi liliami dziewczęta, pomyślałem: Jeżeli z błotnistych kałów i dzikich zarośli nadwodnych wyrastają tak śnieżnej i czystej białości kwiaty, czemuż by i pośród zaniedbanych, a nawet w zepsucie zagrzęzłych wiosek naszych, nie miały bezpiecznie wykwitać czyste dusze Służebniczek Najświętszej Panny?

 

s.M. Katarzyna Szulc