Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017

Dzielimy się radością, że najnowsze publikacje odnoszące się do spuścizny bł. Edmunda Bojanowskiego zostały zauważone i wyróżnione w ramach XXIII Targów Wydawców Katolickich.

 

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017 została przyznana w kategorii „duchowość” za książki:  „Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. Tom I i II” pod redakcją dra Edwarda Gigilewicza i siostry Marii Opiela oraz „Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego” pod redakcją siostry Marii Opiela (Episteme/Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP).

 

W uzasadnieniu czytamy: „Publikacje te stanowią cenne źródło do poznania myśli religijnej, społecznej i pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, której trafność i znaczenie pozostają wciąż aktualne. Niezwykle efektywne połączenie teorii i praktyki wiedzy pedagogicznej, łączące ze sobą wskazania o charakterze religijnym, społecznym, rodzinnym i narodowościowym, które dają możliwość permanentnej edukacji świadomych obywateli”.

 

Statuetkę „Nagroda FENIKS 2017” podczas uroczystej gali, która odbyła się 1 kwietnia 2017 r. wieczorem w katedrze św. Floriana i Michała Archanioła na warszawskiej Pradze odebrała w imieniu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Przełożona Generalna Maksymilla Pliszka. Dwie statuetki FENIKS „Pro Autore” 2017 za redakcję nagrodzonych publikacji były dla obecnej na uroczystości s. dr hab. Loyoli Marii Opieli oraz dra Edwarda Gigilewicza.

 

Gratulujemy LAUREATOM i dziękujemy za ich ogromny trud, który podjęli wraz z ZESPOŁEM ludzi oddanych z ogromną pasją tytanicznej pracy edytorsko-redakcyjnej w ramach współpracy między Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

 

 

 

Zdjęcie 5 i 6  – M. Drwal/BPKEP

 

Uroczysta Gala rozdania nagród FENIKS 2017 i MAŁY FENIKS 2017