Maryja wyjątkową osobą

Moja Droga

 
Bardzo się cieszę, że mogę ponownie spotkać się z Tobą. Dziś pragnę szczególnie wspomnieć Maryję. Być może się uśmiechasz, bo jak jesteś wiernym czytelnikiem moich listów to już wiesz, że Ona zajmuje w moim sercu szczególne miejsce. Wyznałem przed Tobą prawdę, że bez Niej trudno byłoby żyć na tym świecie. Maryja stała się wyjątkową osobą w moim życiu. Zawsze czułem jej matczyne spojrzenie i troskę o mnie. Jak już wiesz, jej zawdzięczam cudowne uzdrowienie. Zawsze czułem się jej umiłowanym dzieckiem i dziś kiedy rozpoczynamy miesiąc maj, chcę Ciebie zachęcić to dziecięcego, ufnego i pełnego ufności spojrzenia na Maryję. Gorąco pragnę, aby więź z Maryją Matką pomogła Ci w odkryciu Twojej Drogi życia. Maj, to czas kiedy wszystko wokół nas kwitnie, słońce uśmiecha się do nas, to czas kiedy można wybrać się na spacer, by pomyśleć, by zachwycać się pięknem świata. Myślę, że to dobry czas, by patrząc na Maryję zachwycać się pięknem swojego serca. Tak, tak dobrze czytasz. Gorąco pragnę, abyś ucieszyła się Twoim sercem. To miejsce gdzie jesteś najbardziej sobą najbardziej szczera. W Ewangelii czytamy, że Maryja wszystkie sprawy rozważała w swoim sercu. Bo to miejsce szczególne. Zobacz kiedy Bóg poprosił, by została Matką Jezusa Syna Bożego, to w sercu rozważała, potem kiedy przeżywała sytuacje radości i trudu też rozważała to wszystko w sercu. Ona w tym majowym miesiącu pragnie uczyć ciebie rozważać w sercu Twoją codzienność Twoje wybory życiowe.

 
Odkryję teraz przed tobą swoją tajemnicę, ale odkrywając chcę cię zachęcić do takiego właśnie naśladowania Maryi. Starałem się ważne wydarzenia w moim życiu wiązać z Nią, by Ona pomagała mi lepiej żyć. Kiedy miałem podjąć ważne decyzje odprawiałem nowenny szczególnie przed świętami maryjnymi.

Najbardziej moją miłość do Niej można zauważyć w tym, że Zgromadzenie Sióstr Służebniczek oddałem pod Jej opiekę, bo któż bardziej jak Ona może pomóc służyć z miłością, któż bardziej jak nie Ona kochał Jezusa. Ona zawsze gotowa do służby, zawsze słuchająca, pokorna służebnica Pańska jest wzorem dla Służebniczek.

Właśnie w maju powstało Zgromadzenie, to już kolejny rok kiedy Bóg zachwyca mnie swoim zaufaniem i tym, że pod opieką Niepokalanej z rocznych wiosek i miast niemal już na całym świecie wyrastają czyste dusze Służebniczek zawsze gotowe służyć dzieciom, ubogim i chorym. Uczestnicząc w nabożeństwie majowym, śpiewając Litanię Loretańską podziękuj wraz z Siostrami za Zgromadzenie Służebniczek, wiedz także, że Ty jesteś obecna w codziennych modlitwach sióstr.

 

Edmund Bojanowski