Kocha. Nie kocha. – Weekendowe rekolekcje w Tuchowie

Jezus nieustanie przychodzi ze swoją Miłością, Zmartwychwstały Żyje!
Przenika zamknięte drzwi, pozwala się dotykać, karmi, przynosi radość, pokój i przebaczenie…

Zapraszam na weekendowe rekolekcje do Tuchowa, które rozpoczynamy w piątek 21 kwietnia
i zakończymy w Niedzielę Miłosierdzia.

Czekamy na Was! Do zobaczenia!
Z modlitwą – s. Barbara Szeliga
kontakt: 512 745 297