Foto-relacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej ŚWIĘTA GÓRA – GRABONÓG

1 kwietnia 2017 r. miała miejsce „Ogólnopolska konferencja naukowa ŚWIĘTA GÓRA – GRABONÓG” poświęcona tematowi: 

Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji.