Ekstremalne Drogi Krzyżowe

W Polsce oraz na świecie z różnych miejsc i w różnych terminach wyruszyły nocne Drogi Krzyżowe. To co   jednoczyło ich uczestników to cisza, milczenie, samotność i rozważanie męki Zbawiciela na różnych trasach. W sumie z 455 miejsc w naszej ojczyźnie ruszyli pątnicy by doświadczyć trudu, bólu, by składać w Sercu Jezusa bliskich, by prosić o przebaczenie, by wynagradzać. Pośród pątników Ekstremalnych Dróg Krzyżowych – młodzieży i dorosłych – nie zabrakło również  Sióstr Służebniczek. Z Gostynia, Lublina, Tarnowa, Dębicy, Krakowa… pielgrzymowały, modliły się i wraz z tysiącami pielgrzymów w sercu wołały „o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie”.