“DOM RODZINNY – SZKOŁA ŻYCIA I MIŁOŚCI”

06-04-2017 | Echo z misji

Spotkania dla rodziców dzieci ze szkoły E. Bojanowskiego

W Zespole Szkół im. Edmunda Bojanowskiego w Cochabamba są organizowane spotkania formacyjne dla dzieci, ich rodzin oraz dla nauczycieli. W obecnym roku szkolnym 2016/2017 w tej pracy towarzyszy nam hasło:

„Dom rodzinny szkołą życia i miłości”.

 

Głównym celem spotkań jest troska o integrację rodziny ze środowiskiem szkolnym, pobudzenie do refleksji nad życiem rodzinnym i odnowienie poczucia bycia rodziną prowadzącą do Jezusa. Dlatego kolejne spotkania z rodzicami mają prowadzić do budowania i umacniania dobrych relacji między matką a ojcem (w parze) i w trosce o wychowanie dzieci.

 

Promując miłość między członkami rodziny i w małżeństwie, wskazując zapomniane zasady moralne takie jak cierpliwość, duch służby, uprzejmość, przebaczenie, zaufanie,  radość, piękno, dialog chcemy przygotować liderów, którzy będą kontynuować formację i towarzyszyć rodzinom z każdej klasy.

 

Każde spotkanie jest tez okazją nie tylko do wzajemnego poznania się, ale także do przybliżenia duchowości patrona szkoły E. Bojanowskiego. Zdaniem osób, które już uczestniczyły poruszane tematy były bardzo ciekawe, skłaniały do refleksji, a wspólne zabawy były okazją do wzajemnej integracji.

 

Wielką pomocą w organizowaniu tych spotkań są starsi uczniowie należący do duszpasterstwa – to oni opiekują się dziećmi, by rodzice mogli spokojnie uczestniczyć w konferencji i rozmowach.

 

Uwieńczeniem spotkania było wręczenie rodzicom małej pamiątki z rodzinnego spotkania.

 

s. M. Luz Marina Ocana Nova (BOLIWIA)

tłum. s. M. Gracjana