Błogosławiony E. Bojanowski – Człowiek obecny w czasie

20-12-2016 | Kwadranse Edmundowe

Śpiew: Przeszedłeś przez życie………

Błogosławiony Ojcze Edmundzie. Przeszedłeś, ale nie
Przeminąłeś, nie odszedłeś w niepamięć, w zapomnienie,
nie stałeś się sentymentalnym obrazkiem lub cennym rękopisem w Archiwum
Przeciwnie.
Wciąż jesteś obecny. Jesteś obecny obecnością
Ojca
Brata
Wychowawcy
Świętego.
Wypełniasz nasz czas. Modlitwą z nami i za nas.

Jesteś obecny. Bo święci nie umierają.

Oni mają czas i przeżywają czas, swój czas w określonym miejscu i w określonej epoce.

/chwila ciszy/

Edmundowy czas życia rozpięty na przestrzeni
konkretnych lat to błogosławiony czas dla Ziemi wielkopolskiej
– dla  prostego ludu, bo był z nim w troskach i chorobach obecnością Ojca
pielęgnującego chorych,
– dla dzieci, bo był nie tylko obecny pochylając się, by zagrać w zielone,
ale był obecny jako mądry, dobry i święty pedagog,
chroniąc to, co najlepsze i rozwijając to, co piękne być mogło.

– dla dziewcząt, które w Jego Ojcowskiej obecności dojrzewały
do roli ochroniarek i sióstr.

Był obecny – czyli myślą, sercem,
uczuciem i wolą najpierw obecny
w świątyni przed Świętogórską Pietą,
a potem obecny w środowisku.

Ta Jego obecność to okazywanie wrażliwości, zainteresowania drugim człowiekiem,
to liczenie się z jego możliwościami i rozpoznawanie jego potrzeb.
To ciągłe zwracanie swojej twarzy
na twarz drugiego.

Ta Jego obecność to branie odpowiedzialności za siebie i za tego słabszego
przeciwko byciu nieobecnym, zamkniętym, za szybką…
Byle tylko nie dotknąć  tego brudnego, szorstkiego, niezgrabnego…

Ta Jego obecność to osobiste dotykanie nędzy duchowej i materialnej
by być wsparciem, by dać nadzieję, by obudzić ku lepszemu

Ta Jego obecność. To rozrastanie się w czasie i przestrzeni
ewangelicznego ziarna – Zgromadzenia Służebniczek.
/chwila ciszy/

Śpiew: Każda dobra dusza….

Czym był czas dla błogosławionego Edmunda?

Czas dla Niego był czasem teraz.
Czasem łaski tu i teraz.
Czasem zbawienia i chwały Bożej.

W „Dzienniku”  przecież pisze:

 

„Daj Boże, abyśmy Nowy Rok rozpoczęli i przepędzili ku naszemu zbawieniu”

i dalej

„Oby łaska Boża dopomagała usiłowaniom naszym ku pomnożeniu Jego chwały”.

Czas był dla Niego czasem realizowania
służby dzieciom, ubogim, chorym

Tu i teraz pośród biedy i nędzy wiejskich chat
Odwiedza, leczy, karmi, sprowadza kapłana
Nie czekając na lepsze warunki, na dotacje leków.

Tu i teraz pomaga tym, co ma i jak potrafi
jak na tę chwilę podpowiada  Mu serdeczne miłosierdzie i zdobyte doświadczenie.

Tu i teraz uczy najpierw siostry, a przez nie dzieci,
Wsłuchując się uważnie w pobożność ludu i rozeznając ówczesne prądy pedagogiczne.
Nie czeka na gotowe podręczniki, ale pełnym sercem i otwartym duchem z religijności ludu
wydobywa na światło spod strzech to, co najpiękniejsze i zarazem najbardziej głębokie.

I to właśnie tu i teraz pragnie ochronić zachować.

Tu i teraz odważnie, gdy zajdzie potrzeba utrzymania nowicjatu sprzeda ostatnią tacę
jeszcze goręcej ufając Opatrzności.

Błogosławiony Edmund. Człowiek czasu tu i teraz.

On wie, że chory, który dziś prosi o kubek wody
jutro może tej prośby nie powtórzyć.

Ubogi, który  prosi o wsparcie, jutro już może nie stanąć na mojej drodze.

Dziecko, którego dziś nie ochroni przed złem jutro może stać się złym człowiekiem.
Ojcze Edmundzie. Jesteś obecny w naszym życiu
Tu i teraz.
Jesteś obecny w wydarzeniach naszego Zgromadzenia
I otwierasz nas na odczytywanie pełni i głębi naszego czasu
We współczesnym świecie.

Zapraszasz do naszego życia
Świętą Bożą Rodzicielkę – Tę, bez Której każda chwila, minuta Twojego życia
Byłaby bardzo trudna.

Maryjo, Matko Edmundowej drogi i Matko nasza.

My, Siostry Służebniczki razem z błogosławionym Ojcem Edmundem
Prosimy Cię, poprowadź nas w stronę pełni obecnego czasu.
I w stronę głębi charyzmatu realizującego się w przestrzeni tu i teraz 2017 roku.

Pomóż nam przez otwarcie i zaangażowanie na rzecz dzieci, ubogich i chorych
Odpowiadać na potrzeby Umiłowanej  Wspólnoty Kościoła, aby ten otwierający się rok
Był dla nas czasem pomnażania Chwały Bożej w pełni darów Ducha Świętego
I ewangelicznej radości  z wypełniającego się w nas zbawienia.
Amen.
/Litania do bł. Edmunda/

 

s. M. Renata Grabiec