Pielgrzymka Skałeczna 2017

W dniach 16-21 lipca odbyła się 41. Piesza Pielgrzymka Skałeczna prowadzona przez Ojców Paulinów z krakowskiej Skałki. Pielgrzymi do Częstochowy szli pod hasłem: „Obudź nas do wiary, Matko!”. Wzięły w niej udział również nasze siostry  s. Maria Płatek wraz z postulantkami Klaudią Surdel, Magdaleną Klimek i kandydatką Magdaleną Kosieniak oraz siostrami nowicjuszkami s. Anną Gruszewską i s. Klaudią Sochocką.