Jubileusze swoich ślubów zakonnych Służebniczek

2 sierpnia 2017 r. – w kolejną już rocznicę przybycia służebniczek do Dębicy, blisko 30 sióstr naszej Rodziny Zakonnej obchodziło jubileusze swoich ślubów zakonnych. Pięć z nich 70 rocznicę, 12 – 60 –lecie.

 

Czytaj więcej …